Motorlås ST350S Komplett

StepLockArtikelnummer: 50466180

16 277 kr

Slut i lager

Komplett sats innehåller:
Motorlås 350S, STEP Styrenhet 300C, STEP Karmöverföring ST1283, 10 m anslutningskabel ST0916, mekaniskt slutbleck ST2009-15, anslutningskabel med adapter ST0917, borrskydd ST1199 samt skruv- och magnetset ST1192.
STEP 350S är ett motorlås med inbyggd splitfunktion designat för att ersätta fallås i skalskydd och därmed skapa en säker låsning
dygnet runt. Låset är konstruerat för en högfrekvent dörrmiljö och klarar flera miljoner öppningar! Uppfyller kraven i klass 2A och 2B
enligt SSF 3522.
STEP 350S är utvecklat för högfrekvent användande och klarar flera miljoner öppningar, som dessutom sker lika snabbt som ett elslutbleck. Låset kan kombinera alla krav på utrymning, återinrymmning och brandtillhållning, samtidigt som dörrmiljön får en markant högre intrångssäkerhet och en oslagbar användarvänlighet.
• Certifierat för inbrottsskydd enl. SSF 3522 Klass 2A, 2B.
• Certifierat för utrymning enl. SS-EN 179:2008.
• Certifierat i brandteknisk klass E/EI120 enl. SS-EN 14846:2008.
Hög användarvänlighet med inbyggd splitfunktion
En inbyggd splitfunktion möjliggör mekanisk öppning från insidan utan öppnaknapp. Låset har larmförbikoppling (by-pass funktion) så att ”Godkänd passage” kan erhållas vilket ger dörrmiljön en oslagbar användarvänlighet.
STEP 350S är utrustad med FreeDrive®, patenterade teknik som gör att låsets motor och växellåda helt frikopplas varje gång dörren låses upp mekaniskt. Låset har även en dubbel blockering där även hakregelns blockering är spärrad. Styrenheter med smarta funktioner.
Välj mellan två olika styrenheter, ST300C eller ST500C, för koppling till passersystem, larm och annan väsentlig funktion. Styrenheterna använder krypterad kommunikation AES-128 för låsning, upplåsning och statusindikeringar.
Funktionsbeskrivning
• Hakregeln låser/låser upp elektriskt via öppnasignal från passersystem, kodlås, tryckknapp eller liknande.
• Hakregeln samt tryckesfall låser upp mekaniskt via tryckesroddare från insidan (splitfunktion).
• Tryckesfallet dras in mekaniskt via tryckesroddaren med trycke från insida och utsida.
• Normal passage sker med trycket från insidan.
• Tryckesfallet är omställbart höger/vänster.
• Omställbar mekanisk split-sida. Att ändra sida görs mekaniskt på låshuset. Certifikat
• Certifierat för inbrottsskydd i Klass 2A och 2B enligt SSF 3522.
• Certifierat för utrymning enligt SS-EN 179:2008.
• Certifierat i brandteknisk klass E/EI120 enligt SS-EN 14846:2008.
• Certifierat i Grade L för korrosion, temperaturer och luftfuktighet vilketmotsvarar högt ställda krav enligt SS-EN 14846.
• Frånreglar på mindre än 0,1 sekund.
• Modern kolvplacering.
• Båda styrenheterna hanterar återinrymning.
• FreeDrive®-teknik.
• Manipulationsskyddad spärrteknik.
• 50 mm dorndjup.
• Krypterad kommunikation AES-128.
• Anslutning till motorlåset sker genom RS-485.
• Inbyggd split-spindle.
• Utrymning och återinrymning säkerställs tillsammans med STEP Exit.
• Konstruerad för att användas i högfrekventa dörrar.
• Styrenheten klarar temperaturer från -5 till +70 grad

  • Produktblad