Motorlås ST351 Komplett

StepLockArtikelnummer: 50466174

14 291 kr

Slut i lager

Satsen innehåller: Motorlås 351,Styrenhet ST300C, STEP Karmöverföring ST1283, 10 m anslutningskabel ST0916, mekaniskt slutbleck ST2009-15, anslutningskabel med adapter ST0917, borrskydd ST1199 samt skruv- och magnetset ST1192
STEP 351 är ett snabbt hakregelmotorlås som tål stora påfrestningar. STEP 351 är utrustad med FreeDrive® som gör att låsets motor och växellåda helt frikopplas varje gång dörren låses upp mekaniskt. Det gör att slitaget minimeras vid användningen av nyckel, vred eller utrymningsbehör. Lås med FreeDrive® används därför med fördel tillsammans med STEP Exit i nödutrymningsbehör och kan användas tusentals gånger varje dag.Hakregeln låser/låser upp elektriskt via öppnasignal från passersystem, kodlås, tryckknapp eller liknande.
Certifierat för inbrottsskydd enl. SSF 3522 låsklass 2A, 2B och 3.
Certifierat för utrymning enl. SS-EN 179:2008.
Certifierat i brandteknisk klass E/EI120 enl. SS-EN 14846:2008, i kombination med tillhållande lås.
Certifierat i Grade L för korrosion, temperaturer och luftfuktighet vilket motsvarar högt ställda krav enligt SS-EN 14846.
Låset har en dubbel blockering där även hakregelns blockering är spärrad. Spärrens läge avläses av en optisk sensor så att du kan lita på att det verkligen är låst. Spärren är helt skyddad från åtkomst och säkerställer därmed skydd mot manipulation.
Frånreglar på mindre än 0,1 sekund.
Modern kolvplacering.
Båda styrenheterna hanterar återinrymning.
FreeDrive®-teknik.
Manipulationsskyddad spärrteknik.
50 mm dorndjup.
Krypterad kommunikation AES-128.
Garanterar öppning trots listtryck på upp till 5 kg.
Anslutning till motorlåset sker genom RS-485.
Utrymning och återinrymning säkerställs tillsammans med STEP Exit nödutrymningsbehör. Certifierade enligt SS-EN 179:2008.
Konstruerad för att användas i högfrekventa dörrar.
Statusindikeringar för: Bolt locked/Bolt open/Lock alarm/Door open/closed och  Exit alarm
Programmerbara AUX-utgångar. Välj mellan följande: Vital open (dörr öppen)/Vital closed (dörr stängd och låst)/Service/Tamper/Exit alarm/Door alarm/Timer failed/Timer unlocked/Timer locked/Door auto (aktivering av dörrautomatik efter upplåsning)/By-pass funktion för ”Godkänd passage” på insidans trycke.
Styrenheten klarar temperaturer från -5 till +70 grader.
Låset klarar temperaturer från -20 till +70 grader.

  • EAN kod7340199203909
  • Produktblad